Jaunpiebalgas vidusskola

Domā labu, runā labu, dari labu!

ŠONEDĒĻ 08.10.2018.-12.10.2018.

ŠONEDĒĻ 08.10.2018.-12.10.2018.
DEŽŪRĒ: 8.(I). KLASE SK. Z. Althabere
VADĪBAS DEŽURAS:
Otrdiena: Ieva Ciekurzne
Pirmdiena, Trešdiena: Arnis Ratiņš
Ceturtdiena : Jānis Šāvējs
Piektdiena : Dainis Šulcs
08.10. 8.30 – skolotāju informatīvā sanāksme skolotāju istaba –direktors A. Ratiņš
08.10. 11.00 Skolotāju dienas aktivitātes – 12. Klase
08.10. Skolotāju dienas pasākums kultūras namā – kolektīvs
11.10. 10.00 –13.00 Ciemos Polijas skolotāju delegācija un izglītības pārvaldes vad. Dina Dombrovska- Direktors A. Ratiņš, atklātās stundas 8.(II+I) krievu val. – sk. I. Balode, angļu val.10.kl. – sk. G.Kundrate
09.10. Rīgā MA –Valodu jomas vadītājiem – sk. Velga Zariņa - Romanova
11.10. Rīgā Erasmus+ vadības seminārs – sk. Velga Zariņa - Romanova
11.-12.10. Rīgā kursi “ Izglītības projektu organizēšana, norise un pārvaldība, izmantojot mobilās tehnoloģijas”.- d. v. J. Šāvējs
12.10. Skolotāju pieredzes apmaiņas brauciens uz Rēzeknes novadu.- kolektīvs
IEKŠĒJĀ KONTROLE:
MK darba plāni- MK vadītāji
Audzināšanas darba plāni MK vadītāji, kl. audzinātāji
Individuālie darba plāni izglītojamajiem ar speciālajām izglītības programmām

Copyright © 2016. All Rights Reserved.