Jaunpiebalgas vidusskola

Domā labu, runā labu, dari labu!

ŠONEDĒĻ 03.12.2018.-07.12.2018.

ŠONEDĒĻ 03.12.2018.-07.12.2018.
DEŽŪRĒ: 5. (I) . KLASE SK. Liena Vaļģe (I), A. Ķīķere (II), S. Pupure (II), I. Elksne (IV, V)
VADĪBAS DEŽURAS:
Pirmdiena, Trešdiena: Arnis Ratiņs
Otrdiena – Ieva Ciekurzne
Ceturtdiena: Dainis Šulcs
Piektdiena: Jānis Šāvējs
03.12. 8.30 Informatīvā sanāksme skolotājiem – A. Ratiņš
03.12. 10.55 Informatīva sanāksme klašu vecākajiem – A. Ratiņš
04.12. VISC vizīte projekta Nr.8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” programmu saskaņošana – A. Ratiņš, L. Upmale, J. Šāvējs, D. Šulcs
04.12. Cēsu Valsts ģimnāzijā kursi “Kompetenču pieeja Mūzikas priekšmeta mācīšanā”. – sk. Liena Vaļģe

07.12.-08.12.-Cēsīs metodiskā darba kursi – sk. Ieva Ciekurzne, Liene Lorence, Velga Zariņa – Romanova
IEKŠĒJĀ KONTROLE
03.12.-07.12.2018. Veselības nedēļa. Sk. I. Ciekurzne, kl. audzinātāji, priekšmetu skolotāji.
Audzināšanas darbs, nostādnes, mērķi MK vadītāji, kl.audzinātāji
Individuālie darba plāni izglītojamajiem ar speciālajām izglītības programmām
Gatavošanās Ziemassvētkiem

Copyright © 2016. All Rights Reserved.