Jaunpiebalgas vidusskola

Domā labu, runā labu, dari labu!

ŠONEDĒĻ 07.01.2019.-11.01.2019.

DEŽŪRĒ: 10 . KLASE SK. J. Glāzere
VADĪBAS DEŽURAS:
Pirmdiena, Trešdiena: Arnis Ratiņs
Otrdiena – Ieva Ciekurzne
Ceturtdiena: Dainis Šulcs
Piektdiena: Jānis Šāvējs
07.01. 8.30 Informatīvā sanāksme skolotājiem – A. Ratiņš
07.01. 10.55 Informatīva sanāksme klašu vecākajiem – A. Ratiņš
08.01. MK darbs- sk. R. Jaksta, G. Kundrate I. Elksne, J. Glāzere
09.01. TV spēle “Gudrs, vēl gudrāks” Sk. J. Glāzere, A. Grigorjevs , 10. Klase
11.01.-12.01. Direktoru akadēmijas nodarbības Priekuļu vsk., un Liepas pamatskolā- A. Ratiņš
IEKŠĒJĀ KONTROLE
Skolas vērtības- iesniegt katram trīs.
Audzināšanas darbs, nostādnes, mērķi MK vadītāji, kl.audzinātāji
Individuālie darba plāni izglītojamajiem ar speciālajām izglītības programmām
Skolas budžeta sagatavošana nākamajam gadam

Copyright © 2016. All Rights Reserved.