Jaunpiebalgas vidusskola

Domā labu, runā labu, dari labu!

ŠONEDĒĻ 08.04.2019.-12.04.2019.

ŠONEDĒĻ 08.04.2019.-12.04.2019.
DEŽŪRĒ: 10. Klase sk. J. Glāzere
VADĪBAS DEŽŪRAS:
Pirmdiena, trešdiena- Arnis Ratiņš
Otrdiena – Ieva Ciekurzne
Ceturtdiena- Dainis Šulcs
Piektdiena- Jānis Šāvējs


08.04. 8.15 Informatīvā sanāksme skolotājiem – A. Ratiņš

08.04. 10.55 Informatīva sanāksme klašu vecākajiem– A. Ratiņš

09.04. Informātikas olimpiāde Priekuļos 6.-8. Klases – sk. I. Ciekurzne, V. Vilde

11.04. Mājturības olimpiāde meitenēm Priekuļos- Ance Dārziņa -5.kl., Ance Liliāna Lazdiņa – 7. kl., Ance Rutka -7.kl.

11.04.   D/D ķīmijā 11. kl.  –sk. A. Ratiņš, L. Lorence

11.04.-12.04. Rīga – Valsts olimpiāde ģeogrāfijā – Aleksandrs Grigorjevs 10.kl. sk. I. Jerumāne

12.04.-13.04. Rīga – Valsts skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference –Izabella Kvecko 12. kl.  sk. V. Johansone

08.04.-12.04. JAUNPIEBALGAS VIDUSSKOLAS, PROGRAMMU UN DIREKTORA AKREDITĀCIJAS PROCESS

IEKŠĒJĀ KONTROLE
•    Mācību stundu savstarpējā vērošana, analīze, diskusija

•    Gatavošanās projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” labo prakses piemēru – stendu gatavošanai

•    Labas prakses piemēru atspoguļošana

Copyright © 2016. All Rights Reserved.