Jaunpiebalgas vidusskola

Domā labu, runā labu, dari labu!

ŠONEDĒĻ 15.04.2019.-18.04.2019.

ŠONEDĒĻ 15.04.2019.-18.04.2019.
DEŽŪRĒ: 7(I). Klase sk. G. Kundrate

VADĪBAS DEŽŪRAS:

Pirmdiena, Trešdiena- Arnis Ratiņš
Otrdiena – Ieva Ciekurzne
Ceturtdiena- Dainis Šulcs
Piektdiena- Jānis Šāvējs

15.04. 8.15 Informatīvā sanāksme skolotājiem – A. Ratiņš

15.04. 10.55 Informatīva sanāksme klašu vecākajiem– A. Ratiņš

16.04. Nodarbības ATRAKTĪVĀ EIROPA 5.-12. KL. PĒC PLĀNOTA SARAKSTA

19.04.-22.04. LIELDIENU BRĪVDIENAS

IEKŠĒJĀ KONTROLE

• Mācību stundu savstarpējā vērošana, analīze, diskusija

• Gatavošanās projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” labo prakses piemēru – stendu gatavošanai

• Labas prakses piemēru atspoguļošana

Copyright © 2016. All Rights Reserved.