Jaunpiebalgas vidusskola

Domā labu, runā labu, dari labu!

ŠONEDĒĻ 13.05.2019.-17.05.2019.

DEŽŪRĒ: 8(I). Klase sk. Z. Althabere

VADĪBAS DEŽŪRAS:
Pirmdiena, Trešdiena – Arnis Ratiņš
Otrdiena – Ieva Ciekurzne
Ceturtdiena- Dainis Šulcs
Piektdiena- Jānis Šāvējs
13.05. 8.30 Skolotāju informatīvā sanāksme – A. Ratiņš
13.05. 10.55- Klašu vecāko sanāksme – A. Ratiņš
13.05. 12.30 Volejbola sacensības Jaunpiebalgas vidusskolā ( Mārcis. Klapars, Ralfs Rubenis, Adrians Vīķelis, Vjačeslavs Rudeņecs, Artis Peilāns, Dikijs Zariņš, Karīna Azace)-sk. A. Stankevičs
13.05. 13.55 Tikšanās ar dramaturģi Justīni Kļavu 10.,11.,12.- sk. J. Glāzere
14.05. Vieglatlētikas sacensības Cēsis 6.,7.,9.kl. – sk. S. Vlodare

14.05. 15.30 – Skolotāju sanāksme projekta “” Skola 2030” komandām –Labās prakses stendu gatavošana un noformēšana. – sk. I. Ciekurzne, R. Jaksta, L. Upmale
15.05. Nodarbība – lekcija “Sarunas par cilvēka dzīves pamatvērtībām” Mg.Psych.,Mg, Gita Veisa – Sākumskolas zālē plkst.16.00 – skolotāji plkst.18.30 – vecāki- sk. A. Ozere

16.05. Valmierā –projekta “Skola2030” seminārs – Labās prakses piemēri stendu prezentācijās. – sk. R. Jaksta, I. Ciekurzne, L. Upmale

16.05. Mācību ekskursija uz Litenes Muižu 7. Kl. plkst. 12.00 – sk. V. Kļaviņa

17.05. 13.00 Pēdējais zvans 9.,12. Klasēm.-sk. R. Jaksta, D. Rubene, L. Grobioņa, Z. Althabere

IEKŠĒJĀ KONTROLE
. Gatavošanās skolas atskaites koncertam

• Gatavošanās Pēdējā zvana pasākumam.

• Gatavošanās projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” labo prakses piemēru – stendu gatavošanai

• Labas prakses piemēru atspoguļošana

• Gatavošanās mācību gada noslēgumam.

Copyright © 2016. All Rights Reserved.