Jaunpiebalgas vidusskola

Domā labu, runā labu, dari labu!

ŠONEDĒĻ 07.10.2019.-11.10.2019.

ŠONEDĒĻ 07.10.2019.-11.10.2019.
DEŽŪRĒ: 8.(I). Klase sk. G. Kundrate, V. Kļaviņa (III)

VADĪBAS DEŽŪRAS:
Pirmdiena, Trešdiena – Arnis Ratiņš
Otrdiena – Ieva Ciekurzne
Ceturtdiena- Ieva Ciekurzne
Piektdiena- Jānis Šāvējs
07.10. 8.25 Informatīvā sanāksme skolotājiem – A. Ratiņš
07.10. 10.55 Klašu vecāko sanāksme – A. Ratiņš
07.10. 12.30 Skolotāju dienas aktivitātes -12. klase sk. L. Grobiņa
07.10. Skolotāju dienas pasākums K/N Velvju zālē – A. Ratiņš
09.10. CATA –Kursi “Pašvadīta mācīšanās”. – sk. R. Jaksta

10.10. Madonā – Kursi mācību konsultantiem –sk. R. Jaksta

IEKŠĒJĀ KONTROLE
Gatavot priekšlikumus nākamā gada budžetam
Gatavošanās kuratores S. Tamas vizītei
Labo prakses piemēru popularizēšana
Darbs pie metodiskās tēmas sistematizēšanas un aktualizēšanas

Copyright © 2016. All Rights Reserved.