Jaunpiebalgas vidusskola

Domā labu, runā labu, dari labu!

ŠONEDĒĻ 04. 11. 2019. - 08. 11. 2019.

ŠONEDĒĻ 04. 11. 2019. - 08. 11. 2019.
DEŽŪRĒ: 7.(II)– sk. I. Ciekurzne (I), A. Ķīķere (II, III, IV, V).
VADĪBAS DEŽŪRAS:
Pirmdiena, otrdien, trešdiena - Ieva Ciekurzne
Ceturtdiena, piektdiena - Jānis Šāvējs

04.11. 8.30 Informatīvā sanāksme skolotājiem – I. Ciekurzne
05.11. kuratores S. Tamas vizīte – L. Upmale, I. Ciekurzne
05.11. Seminārs “Radi rotājot”, Cēsīs – M. Apsīte
06.11. Mācīšanās grupās “Pašvadīta mācīšanās”, Cēsīs – R. Jaksta
07.11. Organizācijas Junior Achievement Latvia rīkotās pedagogu apmācības Skolēnu mācību uzņēmumu programmas apgūšanai kursa 2. modulis, Rīga – V. Kļaviņa
08.11. “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) organizētais ieviešanas seminārs par pilnveidotā vispārējās vidējās izglītības modeļa īstenošanu, Rīgā – I. Ciekurzne

IEKŠĒJĀ KONTROLE
• Konkursu veidlapu aizpildīšana
• Klašu vecāku sapulču organizēšana
• Gatavošanās Žetonu vakaram
• Gatavot priekšlikumus nākamā gada budžetam
• Labo prakses piemēru popularizēšana
• Gatavošanās dziesmu koncertam “Spēlēju, dancoju”

Copyright © 2016. All Rights Reserved.