Jaunpiebalgas vidusskola

Domā labu, runā labu, dari labu!

ŠONEDĒĻ 18.11.2019. - 22.11.2019.

ŠONEDĒĻ 18. 11. 2019. - 22. 11. 2019.
DEŽŪRĒ: 12. klase – sk. L. Lorence (II;IV;V), sk. V. Kļaviņa(III)
VADĪBAS DEŽŪRAS:
Ceturtdiena – Dainis Šulcs
Otrdien, trešdiena - Ieva Ciekurzne
Piektdiena - Jānis Šāvējs

18.11. – Latvijas Republikas Proklamēšanas diena – skolā brīvdiena
19.11. – Klases vecāku sapulce 9. klasei – Z. Althabere
20.11. sākot no 2. stundas 9. un12. klasei DCL testi (spējas savas profesijas izvēlei) – D. Briede-Zālīte, I. Balode
20.11. Seminārs par Nordplus 2020. gada projektu aktualitātēm Rīgā – A. Ērkšķe
21.11. – Klases vecāku sapulce 7. klasei – I. Ciekurzne
12.11. – Klases vecāku sapulce 6. klasei – L. Vaļģe, I. Elksne
22.11. Pieredzes apmaiņas brauciens matemātikas skolotājiem - Nodarbības Laurenču pamatskolā – I. Bērziņa

IEKŠĒJĀ KONTROLE
• Skolēnu dalība jaunsargos, pieteikuma veidlapas
• Konkursu veidlapu aizpildīšana
• Klašu vecāku sapulču organizēšana
• Gatavošanās Žetonu vakaram
• Labo prakses piemēru popularizēšana
• Gatavošanās skolas Ziemassvētku pasākumam

Copyright © 2016. All Rights Reserved.