Jaunpiebalgas vidusskola

Domā labu, runā labu, dari labu!

PADZIĻINĀTO KURSU KOMPLEKTI

Sakarā ar izmaiņām vidusskolas izglītības programmās no 2020/2021. mācību gada skolēni mācīsies mazāku skaitu priekšmetu, bet atsevišķus priekšmetus, īpaši 12. klasē, pamatīgāk un dziļāk – atbilstoši savām interesēm un nākotnes studiju vai profesionālajiem plāniem. Vienlaikus iegūtās vispusīgās zināšanas un prasmes katrā mācību jomā veidos plašu redzesloku, lai neierobežotu nākotnes izvēles iespējas.
Mācību satura apguve turpmāk būs 3 līmeņos (vispārīgajā, optimālajā un augstākajā). Mācību satura apguve optimālajā līmenī būs pietiekama, lai iestātos augstskolā. Saturu skolēni apgūs kursu veidā – pamata, padziļinātos un specializētos kursos. Padziļināto kursu apguve pielīdzinās Latvijas skolēnu iespējas labākajām pasaules izglītības sistēmām.
Jaunpiebalgas vidusskola topošajiem 10. klases skolēniem piedāvā padziļināti apgūt latviešu valodu un literatūru, angļu valodu, bioloģiju un ķīmiju. Optimālajā līmenī skolēniem būs iespēja apgūt padziļināto mācību priekšmetus, vēsturi un sociālās zinātnes, fiziku, ģeogrāfiju, matemātiku, dizainu un tehnoloģijas. Vispārējā līmenī – kultūras pamatus, krievu valodu, sportu un veselību. Vidusskola piedāvā apgūt arī divus specializētos kursus – uzņēmējdarbības pamatus, vācu valodu.

grozi

Copyright © 2016. All Rights Reserved.