Jaunpiebalgas vidusskola

Domā labu, runā labu, dari labu!

Skolotāji GRAMATA21.LV

Skolotāji, kuri minēti virtuālajā enciklopēdijā "Latvijas ļaudis uz 21. gadsimta sliekšņa"

Ulla Logina


Sarma Petrovska


Ida Bērziņa


Valentīna Dolmane


Lāsma Damroze


Otto Vāliņš


Vēsma Johansone


 

Jānis Žagariņš


Artis Beķeris


Iveta un Zaigonis Bērziņi


Austra Kokorēviča


Astrīda Knāķe


Aija Petrovska


Artūrs Teikmanis


Laima Kazerovska


Vija Leimane


Elza Pizāne


Māra Vīksna


 

Rita Kaupiņa


 

Baiba Lasmane


Rudīte Jaksta


Anna Garā


 

 

  

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.