Jaunpiebalgas vidusskola

Domā labu, runā labu, dari labu!

Karjeras projekts

viaa logo logo ans ieguld

 

Jaunpiebalgas vidusskola ir iesaistījusies Eiropas Savienības Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.5.0/16/1/001 ,, Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Projekta īstenošanas laiks- 2017.gada 11. septembris- 2020.gada 31.decembris

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:
*nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās
*paaugstināt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm
*motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējām, sabiedrības un tirgus piedāvājumam un vajadzībām

Tīmekļa resursi, kas saistīti ar karjeras izglītību

www.karjerascentrs.lv - par profesionālās un augstākās izglītības iestādēm, mācību kursiem, kā arī apraksti par profesijām.
www.izaugsme.lv - par profesionālās un augstākās izglītības iestādēm, mācību kursiem Latvijā, par mācību iespējām ārzemēs, kā arī apraksti par profesijām.
www.izm.gov.lv - par profesionālās un augstākās izglītības iestādēm.
www.piaa.gov.lv - par profesionālās un augstākās izglītības iestādēm, mācību kursiem un izglītības un darba iespējām ārzemēs.
www.sf.gov.lv - par studiju un studējošo kreditēšanas jautājumiem.
www.nva.lv - par bezdarbnieku profesionālo apmācību.
www.lak.lv - par amatu apguves iespējām( arī cilvēkiem ar nepabeigtu pamatizglītību un personām ar garīgiem un fiziskiem veselības traucējumiem) pie amatu meistariem.
www.niid.lv - par profesionālās un augstākās izglītības iestādēm; karjeras izvēles testi. Informācija par Valsts ieskaitēm un eksāmeniem, par Latvijas izglītības iestādēm. Datubāzē ir profesionālās vidējās izglītības programmas, augstākās izglītības studiju programmas, kā arī augstskolu un koledžu izglītības piedāvājums. Atrodami 7 karjeras izvēles testi.
www.iespejas.lv
www.prakse.lv - sadaļā STUDIJAS alfabēta kārtībā ir studiju programmas, augstskola, studiju veids, ilgums, iegūstamais grāds. Ir pieejams meklētājs pēc studiju virziena, izglītības iestādes un to atrašanās vietas.
www.uzdevumi.lv - sadaļā KUR MĀCĪTIES iespēja izvēlēties informāciju par visu līmeņu studijām un atbilstošām programmām.
www.studentam.lv - sadaļā IZGLĪTĪBA Latvijas izglītības iestādes un izglītības iespējas ārzemēs.
www.piaa.gov.lv/Euroguidance - izglītības iespējas( ko un kur mācīties); publikācijas, metodiskie un informatīvie materiāli( iepazīsti izglītības un darba pasauli- CD- ROM formāts); ES dokumenti par karjeras izvēles un konsultēšanas tēmām; Eiropas portāli( PLOTEUS, ESTIA, EURES, EURYDICE u.c.).
www.izmpic.gov.lv - profesionālā izglītība un profesiju standarti.
www.karjerascentrs.lv - profesiju apraksti. Nepieciešama bezmaksas reģistrācija. Sadaļā KARJERAS IZVĒLE ir karjeras informācija- profesijas, izglītības iespējas. Meklēšana- gan pēc alfabēta, gan vietas, gan izglītības veida un interešu jomas. Sadaļā IZPĒTI SEVI- interešu tests un datorspēle ES un MANA KARJERA.
www.cv-online.lv
www.e-darbs.lv
www.workingday.lv
www.vakance.lv
www.cvmarket.lv
www.fontes.lv
www.ariko.lv
personāla atlases firmas- www.careercenteronline.org
virtuālais karjeras centrs( e-konsultēšana, e-apmācība, resursi)
www.stepfour.com/jobs  www.occupationsguide.cz/en
profesiju apraksti angļu valodā
www.isec.gov.lv - kādas vidējās izglītības programmas atbilst konkrētajai studiju programmai; kādi centralizētie eksāmeni jākārto. Par papildus prasībām augstskola informē vismaz piecus mēnešus pirms uzņemšanas sākšanas.
www.izaugsme.lv - pieprasītāko profesiju TOPS, progresīvās profesijas, aktualitātes un jauninājumi par darba tirgu.
www.aiknc.lv - informācija par augstskolu un koledžu statusu, licencēšanu un akreditāciju.
www.izmpic.lv - nodarbinātības apraksts, kvalifikāciju līmenis, apmācības programma.

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Rīgā ir PKIVA ir informācijas kabinets, kas nodarbojas ar informācijas vākšanu, apkopošanu un sniegšanu. Var rakstīt konkrētus jautājumus par konkrētām mācību iestādēm.

Karjeras izvēles testi- IZZINI SEVI!

Karjeras izvēles testi Nacionālajā izglītības iespēju datu bāzē
Karjeras izvēles testi Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā
Anketa ORIENTĀCIJA profesionālo interešu noteikšanai NVA mājas lapā
Anketa DARBA IZVĒLES FAKTORI NVA mājas lapā
Tests SASKARSMES STRATĒĢIJA
Tests KĀ IZVĒLĒTIES STUDIJU PROGRAMMU – Latvijas universitāte
Datorspēle ES un MANA KARJERA
Tests VAI ESI GATAVS DARBAM?
www.cv.lv - trīs dažādi virtuālie testi- atbilstošākā amata tests, virtuālā darba intervija, pārdošanas efektivitātes tests
www.rvt.lv - testi, kas palīdzēs apzināties savas spējas, intereses un talantus, kā arī prasības pret profesiju un apkārtējo vidi
www.alberta-koledza.lv - tests, kas palīdz labāk izprast pašiem sevi un savu personību
http://tests.dreamfoundation.eu/career-test/page1

 

Iepazīsti profesiju dažādību- KARJERA NĀKOTNĒ

Iepazīsti profesiju dažādību- KARJERA NĀKOTNĒ

Filma par nākotnes profesijām un karjeras veidošanu

ZAĻAIS PIPARS 1,2,3,4

1 - https://www.youtube.com/watch?v=RyxQPre5pQI

2 - https://www.youtube.com/watch?v=OpvCOOzVQnU

3 - https://www.youtube.com/watch?v=LVqC0FvyvU4

4 - https://www.youtube.com/watch?v=h6yh82XxKDw

5 - https://www.youtube.com/watch?v=OMTW5ABZku0

 

PROFESIJAS:
nva.gov.lv - profesiju aprakstu katalogs
profesijupasaule.lv - virtuālā profesiju pasaule
prakse.lv - profesijas apraksts apvienots ar virtuālo informāciju
lm.gov.lv - piedāvā profesiju klasifikatoru
jvmv.lv - profesiju definīciju katalogs
darilatvijai.lv - profesiju apraksti
eurobrussels.com - profesiju piedāvājums Eiropā un to apraksti

Metodiskie materiāli klašu audzinātājiem

viaa.gov.lv - lejuplādējamas rokasgrāmatas, darba burtnīcas u.c. metodiskie materiāli karjeras izglītībai

karjera.lu.lv - Latvijas Universitātes piedāvātie karjeras materiāli

slideshare.net prezentācija par karjeras izglītību

http://www.fondsjc.lv/lv/projekti/articles/gramata-karjeras-izglitibas-programma-1-12-klasei.html  ( lejuplādējamas darba lapas)

Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapas sadaļā Euroguidance ,,Semināru, konferenču materiāli” pieejami jauni lejuplādējami metodiskie materiāli darbam ar skolēniem un viņu vecākiem-

http://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/konferencu_materiali

Vecākiem

Ja jums ir sākumskolas vecuma bērns un jūs vēlaties mērķtiecīgi piedalīties bērna karjeras plānošanas procesā:

*palīdziet bērnam būt profesionāli veiksmīgam- uzticētajiem uzdevumiem jāatbilst bērna spējām, tie nedrīkst būt pārāk sarežģīti;
*sargājiet bērnu no pārāk augsta prasīguma pret sevi un citiem;
*audziniet bērnu darbībā;
*palīdziet bērnam tikai tad, kad viņš to lūdz;
*ļaujiet attīstīties centīgai personībai;

Ja jums ir pusaudzis un jūs vēlaties mērķtiecīgi piedalīties pusaudža karjeras plānošanas procesā:
*pusaudžiem vajag pietiekami daudz laika sev un savām interesēm;
*ar pusaudzi jāveido savstarpējas uzticības un uzmundrinājuma attiecības;
*jāatzīst aktivitātes, kurās pusaudzis uzrāda labus rezultātus;
*jāpalīdz pusaudzim rast atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar identitāti, ja pusaudzis tādus uzdod;
*jāatbalsta pusaudža izvēles un mērķi;
*jāiedrošina spert nākamo soli.

http://www.viaa.gov.lv/files/news/727/mans_berns_izvelas_karjeru_web.pdf

Copyright © 2016. All Rights Reserved.