Jaunpiebalgas vidusskola

Domā labu, runā labu, dari labu!

Izglītības programmas

Jaunpiebalgas vidusskola realizē šādas izglītības programmas:

  • Pirmsskolas izglītības programma
  • Pamatizglītības programma
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma
  • Speciālās izglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem
  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.