Jaunpiebalgas vidusskola

Domā labu, runā labu, dari labu!

Aktualitātes 12.10.2015 - 16.10.2015

Aktuālākais šonedēļ

Dežūrē: 7.1 klase

Dežūrskolotāja: Jolanta Glāzere

 

Vadības dežūras:

U.Logina- pirmdien, trešdien

A.Ratiņš-otrdien

J.Šāvējs- ceturtdien

D.Šulcs- piektdien


 

LABO DARBU NEDĒĻA- kl.audz.

Mazie pedagoģiskie kolektīvi-gatavojoties ATESTĀCIJAI

12.10.55 Klašu vecāko padome pie direktores

12.10. 16.00 Domes sēde

12.10. 19.00 Skolotāju dienas svētki KN "Velvēs"

13.10. 15.00 "Draudzīgā Aicinājuma"stipendiju pasniegšanas ceremonija Cēsīs- Alise Lazdiņa, Rāmulis Žīgurs, U.Logina

16.10. Skolā psiholoģe L. Rozenova- individuāls grafiks

16.-18.10. Tautisko deju starptautisks festivāls-skate Tallinā, Igaunijā- 5.,6.,7.kl.deju kolektīva "Piebaldzēni"divas grupas- L.Skutāne, D.Alksnīte, J.Glāzere

Copyright © 2016. All Rights Reserved.