Jaunpiebalgas vidusskola

Domā labu, runā labu, dari labu!

27. Novembris

Cienījamie Jaunpiebalgas vidusskolas skolēnu vecāki!

Informējam jūs, ka 2015.gada 27. novembrī mūsu skolas skolotāji un darbinieki piedalās vienas dienas izglītības un zinātnes darbinieku brīdinājuma streikā , izvirzot sekojošas prasības:

1) pārstāt skolotāju stresa un nedrošības veicināšanu skolās;

2) pilnveidot pedagogu darba samaksas jauno modeli, ņemot vērā LIZDA priekšlikumus;

3) pirmsskolas pedagogu atalgojumu pielīdzināt vispārējās izglītības skolotājiem, novēršot nevienlīdzību;

4) paredzēt zinātnes un augstākās izglītības darbinieku darba samaksas paaugstināšanu.

Streika forma- izglītības un zinātnes darbinieku darba pārtraukšana uz vienu dienu ar mērķi pievērst atbildīgo valsts amatpersonu un sabiedrības uzmanību kritiskajai nevienlīdzības sistēmai nozarē.

Ņemot vērā mūsu skolas darba specifiku, īpaši pirmsskolas grupās, piedalāmies streikā īpašā režīmā, tas ir,streika dalībnieki nodrošina to bērnu nodarbināšanu, kuri streika dienā ieradušies izglītības iestādē, atbild par šo bērnu veselību un dzīvību.

Copyright © 2016. All Rights Reserved.