Jaunpiebalgas vidusskola

Domā labu, runā labu, dari labu!

2 NEDĒĻAS, 06.-18.11.2017.

Dežūrē: 7.II klase 06.-11.11.; 6.II klase 13.-17.11.
Dežūrskolotājas: 06.-11.11. ELKSNE I,II,IV,V; KĻAVIŅA III
13.-17.11. JOHANSONE
VADĪBAS DEŽŪRAS:
A.Ratiņš- otrdien, trešdien
J.Šāvējs- ceturtdien
D.Šulcs- pirmdien, piektdien
06.11. 1.st.- PORTFOLIO plānot 1. sem.vērtējumus; nākotnes profesija
06.11 10.55 Klašu vecāko padome direktores kabinetā
06.- 12.11. ERASMUS+ (PALS) Spānijā- 10 skolēnu projekta grupa, sk.Glāzere, Kundrate
07.11. Mazie pedagoģiskie kolektīvi- atestācijas rezultāti- kl.audz.
08.11. Konkurss ,, Latvijai-100” 5.-12.kl.sk.- Z.Althabere, D.Rubene
09., 10., 11.11. KOMPETENČU PROJEKTS pēc grafika Rīgā
10.11. Mārtiņdienas tirdziņš- 10.kl., L.Grobiņa
10.11. LĀČPLĒŠA diena skolā- MK ,,Cilvēks un sabiedrība” skolotāji, I.Elksne, jaunsargi, A.Ontužāns
10.11. Skolā psiholoģe L.Rozenova
11.11. LĀČPLĒŠA diena Jaunpiebalgā- 18.00 lāpu gājiens, piemiņas brīdis pie pieminekļa un 18.50 baznīcā- kl.audz. , A.Sila, V.Johansone
13.11. 10.55 Klašu vecāko padome direktores kabinetā
13.-17.11. NORDPLUS projekts,, Culture Heritage” Viļņā( Uzupio Gymnasium) Lietuvā- 11.kl., sk.R.Jaksta, G.Kundrate
16.11. Mācību ekskursija Kauņā, Lietuvā 9.kl.- J.Glāzere
16.11. ,, Mana dziesma Latvijai”- L.Vaļģe, kl.audz., I.Elksne, skolēnu padome
17.11. 19.00 GADA CILVĒKS KN
18.11. LATVIJAS 99. dzimšanas diena
SKOLA SĀKAS otrdien, 21.novembrī:
Nodarbības un tikšanās ar populāro Ventspils dakteri Gundaru Kukli- sk.Iveta Bērziņa:
1) 5.-12.klašu skolēniem pēc grafika
2) 16.00 saruna ar skolotājiem lielajā skolā
3) 18.00 sākumskolas zālē pirmsskolas un 1.-12.klašu skolēnu vecākiem
,, Kā labāk saprast savu bērnu?”
Iekšējā kontrole:
12.klase- gatavošanās ped. pad. sēdei trešdien, 22.11.2017.un Žetonu vakaram 02.12.2017. Gatavošanās ZIEMASSVĒTKIEM- 22.12.2017.

Copyright © 2016. All Rights Reserved.