Jaunpiebalgas vidusskola

Domā labu, runā labu, dari labu!

Skolēnu parlaments

Skolēnu parlamentā:

• 6.kl. Keita Anna Grīnberga
• 6.kl. Lita Loginova
• 7.kl. Kristers Ozols
• 7.kl. Paula Bogdanova
• 8.kl. Reinis Dravants
• 8.kl. Rihards Ansbergs
• 9.kl. Daniela Macola
• 9.kl. Aleksa Paula Pallo
• 10.kl. Gundega Tenča
• 10.kl. Samanta Seržāne
• 10.kl.Ēriks Ralfs Blaubergs
• 11.kl. Samanta Terēze Spirģe
• 11.kl. Aleksandrs Grigorjevs
• 12.kl. Kristaps Ozols

 

 


Tikšanās laiks : ceturtdienās-plkst.12.10 110.kab.Mūsu aktualitātes:
Saskaņā ar Jaunpiebalgas vidusskolas skolēnu parlamenta reglamenta ( 2015. gada 29.aprīlī) I 2.”lai pārstāvētu un aizstāvētu skolēnu intereses un sekmētu skolas sabiedriskās dzīves veidošanos un veicinātu mācību procesa efektivitāti” ,kā arī vadoties no skolas galvenajiem audzināšanas uzdevumiem 2018./2019.m.g.,skolēnu parlaments šajā mācību gadā paredz:
- rīkot pasākumus veicinot katra skolēna iespējas sevi attīstīt ārpusklases fiziskajās aktivitātēs un sekmējot skolēnu nacionālo identitāti 3X  mācību gadā;
- SP reglamenta II 7.5.- apkopot skolēnu priekšlikumus un īstenot tos skolas sabiedriskās dzīves veidošanā;
- SP reglamenta II 7.6.-sadarboties ar citu skolu pašpārvaldēm un citām sabiedriskajām organizācijām;

 

Skolēnu parlamenta 2018./2019.mācību gada darba plāns:
Novembris - Patriotisko dziesmu konkurss
Janvāris - Bazikāžu tēmas sporta diena

Copyright © 2016. All Rights Reserved.