Jaunpiebalgas vidusskola

Domā labu, runā labu, dari labu!

Sākumskola

 

2016 sakumskola

 

Astrīde Ivaska

Cik, cik, cik?

Cik ir plati skudras soļi,

Cik sver strauta gultnes oļi?

Cik gan garas spāres kājas,

kur ir cielaviņas mājas?

Cik ir zirneklītim bērnu,

cik gan mežā ligzdu pērnu?

Kur ir sienāzīša stīgas,

kur pa ziemu bezdelīgas?

Cik ir dziļa lapsas ala,

cik gan tālu debess mala?

Cik ir Mežamātei gadu,

cik gan dzeguzītei radu?

Kas zin atbildi kaut vienu,

lai ir priecīgs visu dienu!

 

 

 

1. klasē – 20 skolēni - klases audzinātāja Judīte Beķere

2. klasē - 27 skolēni -

 • 1. grupā - 11 skolēni - klases audzinātāja Marija Grigorjeva
 • 2. grupā - 16 skolēni - klases audzinātāja Daiga Melece

3. klasē – 22 skolēni - klases audzinātāja Dace Mačukāne

4. klase - 20 skolēni - klases audzinātāja Ruta Intenberga

 

STUNDU SARAKSTS

 

Iespējas ārpus mācību stundu plāna

Skolēniem ir iespēja nostiprināt apgūtās zināšanas fakultatīvajās stundās

 • dabaszinībās
 • latviešu valodā
 • matemātikā

 

Ārpus mācību stundām var piedalīties pulciņos:

 • 1., 2., 3., 4. klašu tautu deju kolektīvi „ Piebaldzēni”
 • zēnu koris
 • 2. – 4. klašu koris
 • futbols, basketbols, regbijs, orientēšanās
 • jaunsargi
 • perkusijas

 

Pēcpusdienā katrā klasē notiek

 • individuālās un grupu darba stundas klašu audzinātāju vadībā
 • konsultācijas dažādos mācību priekšmetos
 • pagarinātās dienas grupa skolēniem, kuri izmanto sabiedriskā transporta pakalpojumus
 • ir iespēja apmeklēt Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas un skolu

 

 

Projektu nedēļa

Norises laiks  - februāris

 

 

Nozīmīgākie pasākumi

septembris – Zinību diena, skolas pārgājiens

oktobris – Rudens dabā ,zīmējumos,literatūrā

novembris – Mārtiņdiena, Lāčplēša diena, Manas valsts dzimšanas diena

decembris – skolas Ziemassvētku ekskursija, klases eglītes

janvāris – Sniega dienas pasākums

februāris – Pelnāžu diena

marts - Skolas un starpnovadu mācību olimpiāžu mēnesis

aprīlis – Jaunpiebalgas vidusskolas atskaites koncerts

maijs – mācību gada noslēguma pasākums Jauniebalgas kultūras namā

 

 

 

 

 

 

 

 

 Veiksmīgi noslēdzies 2016./2017.mācību gada 1. semestris sākumskolā.

Ļoti labi savas mācību gaitas skolā ir uzsākuši 1. klases skolēni –


Ēriks Anzons, Nikola Beķere, Elīna Bormane, Dārta Damroze, Katrīna Eihentāle, Samanta Keita Barkāne, Patriks Eniks, Roberts Fidrihsons, Roberts Judins, Alens Bruno Kromanis, Elīna Lagutkina, Armands Lukašēvics, Adrians Ralfs Mednis, Zanda Ohņevska, Matīss Pogulis, Emīlija Pūcīte, Teodors Raģis, Viktorija Roģe, Alvis Siliņš, Sabīne Sandra Vietniece, Aleksa Vīķele, Alīna Ziedāre, Anete Zirne, Zīle Žīgure.


2016./ 2017. m. g. 1. semestrī teicamus un labus vērtējumus saņēma:


2. klases skolēni – Lauma Bukša, Armands Erenbergs, Beāte Juraža, Evelīna Kamerūte, Nensija Landzberga, Pēteris Lapiņš, Markuss Miška, Laura Pērkone, Artūrs Spirģis, Amanda Vaščenkova, Ieva Zariņa, Annija Zivtiņa, Emīls Žuravļovs;
3. klases skolēni – Ance Dārziņa, Emīls Ērglis, Keita Anna Grīnberga, Mikus Īvulāns, Arta Krūmiņa, Emīls Lazda, Lita Loginova, Pēteris Loža, Keita Rukmane, Evelīna Spirģe;
4. klases skolēni – Evelīna Brikmane, Viesturs Damroze, Kerija Ekerte, Justīne Irša, Lelde Ješkina, Gundega Kalašinska, Karlīna Miška, Uvis Uldis Pērkons, Madara Evelīna Rappa, Dārijs Rozenblats, Elīza Seržāne, Elgars Tenčs, Amanda Vītola, Līva Zirne.

Šajā mācību gadā sākām jaunu tradīciju. Pirmo reizi sākumskolā par labiem mācību darba sasniegumiem varēja saņemt zelta un sudraba liecību. Zelta liecība tiem skolēniem, kuru vērtējumi ir 10 un 9 balles, sudraba - ja vērtējumi nav zemāki par 7 ballēm.


1. semestrī zelta liecību saņēma:


2. klasē – Beāte Juraža, Amanda Vašķenkova, Artūrs Spirģis;
3. klasē – Ance Dārziņa, Keita Anna Grīnberga, Keita Rukmane;
4. klasē – Evelīna Brikmane.


1. semestrī sudraba liecību saņēma:

 

2. klasē – Emīls Žuravļovs

3. klasē – Evelīna Spirģe;
4. klasē – Kerija Ekerte, Lelde Ješkina, Karlīna Miška, Elīza Seržāne, Amanda Vītola.


4. klases skolnieces saņēma naudas stipendiju. Viņu vidējā atzīme nav zemāka par 8,5.


Tā piešķirta:
Evelīnai Brikmanei – vidējā atzīme 8,98,
Karlīnai Miškai – vidējā atzīme 8,62,
Elīzai Seržānei – vidējā atzīme 8,94.

 

Čaklākie skolā nācēji, kuriem izdevies nekavēt nevienu mācību stundu:


1. klasē – Ēriks Anzons, Samanta Keita Barkāne, Nikola Beķere, Aleksa Vīķele, Ivars Veips, Liene Rituma;
2. klasē – Laura Pērkone, Kristers Spirģis;
3. klasē – Mikus Īvulāns, Lita Loginova, Pēteris Loža, Agnija Pogule, Keita Rukmane, Arvis Tentelis, Toms Zariņš;
4. klasē – Kaspars Kustovs, Mikus Ļuļēns, Karlīna Miška, Elīza Seržāne, Kristaps Spirģis.


Paldies skolēniem un viņu vecākiem!

Paldies skolotājām par apzinīgu, mērķtiecīgu ikdienas darbu! Veiksmi otrajā pusgadā!

 

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.